Than gáo dừa tự nhiên

Carbon cố định : 70-75%
Chất bốc : 14-18%/Tro 5-8%
Độ ẩm <5%
Tổng nhiệt lượng: 7000 Kcal/Kg
Đóng gói theo yêu cầu

Danh mục: