Mụn xơ dừa ép bánh

Kích thước : 30x30x15cm
Trọng lượng : 5 Kg
EC : 0,5ms/Cm
Khối lượng mở rộng : Khối 75L/5Kg
Kích thước hạt: 6 mm
Hàm lượng nước : 3%

Danh mục: