Chỉ xơ dừa

Màu sắc: Vàng nâu
Độ ẩm : ±18%
Chiều dài : 5-20 Cm
Tạp chất : ±5%
Đóng gói : 95-110 Kg/Kiện
Số lượng : ±197 Kiện/Container 40Fet

Danh mục: