QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

Website TMĐT duatamviet.com luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các khiếu nại của khách hàng khi mua hàng tại hệ thống của chúng tôi.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc sản phẩm không giống như mô tả, hàng hóa khuyến mãi, hàng hóa không đúng như trên quảng cáo, hư hỏng do lỗi của người bán.

Chúng tôi đề cao tinh thần hòa giải, thương lượng thiện chí giữa 2 bên.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. Tiếp nhận khiếu nại

– Tiếp nhận khiếu nại thông qua các kênh: số điện thoại hỗ trợ/chăm sóc khách hàng 0795.784.784, văn bản, email: vitaconut@gmail.com

Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của duatamviet.com thì ban quản trị sẽ yêu cầu đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Bước 2. Phân tích khiếu nại

– Đối với các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại mà có đủ thông tin, có thể giải quyết được ngay: Phòng chăn sóc khách hàng trả lời ngay cho khách hàng theo yêu cầu;

– Đối với khiếu nại chưa đủ thông tin hoặc không thể giải quyết được ngay thì thực hiện: Báo lại với khách hàng và xin thông tin để trao đổi và làm việc ( thông tin người làm việc, email, điện thoại, hoặc các chứng từ của khách hàng nếu có )

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Vita CoNut

Địa chỉ trụ sở: 129d, KP Bình Lợi, P.6, TP Bến Tre, Bến Tre

Điện thoại: 0795.784.784

Ban quản lý website duatamviet.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua hàng. Ban quản lý website đề nghị các thành viên giam gia bán sản phẩm, dịch vụ cung cấp đầy đủ, chính xách, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều sẽ bị xem xét, truy cứu và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông tin khiếu nại.

Bước 3. Xác định nguyên nhân phát sinh và giải quyết khiếu nại

– Bộ phận giải quyết khiếu nại phối hợp với các bộ phận khác liên quan xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại;

Bước 4. Trả lời/giải quyết khiếu nại khách hàng

– Trả lời trực tiếp, qua email, hay kênh hỗ trợ.

– Trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp khiếu nại được giải quyết ngay khi người sử dụng dịch vụ trực tiếp đến khiếu nại và đạt được thỏa thuận của hai bên, bộ phận phụ trách không cần phải cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại, nhưng phải lập biên bản kết quả giải quyết và lưu vào hồ sơ.

– Gửi các bộ phận có liên quan khắc phục sự cố phát sinh khiếu nại

Bước 5. Kết thúc khiếu nại

– Lưu thông tin; Tổng kết, rút kinh nghiệm.

Thời hạn giải quyết khiếu nại: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại.

Nếu thông qua hình thức thõa thuận mà vẫn không giải quyết được mẫu thuẫn phát sinh từ giao dịch mua bán giữa người mua và người bán thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.